FREE SHIPPING ON ALL ORDERS OVER 400 THB

What is AAFCO ?

7 พฤศจิกายน 2565
ระยะเวลาการอ่าน : 5 นาที

คำนี้ไม่เคยได้ยินเลยค่ะคุณหมอ.. แต่บางทีอ่านฉลากแล้วเจอค่ะ สงสัยว่าคืออะไรคะ ?

ในครั้งนี้ หมอนีทจะมาแบ่งปันเรื่องราวน่าสนใจที่เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ ที่ดูแลน้องหมาตัวน้อยให้เขาได้อาหารที่มีมาตรฐานด้านโภชนาการสารอาหารกันนะคะ แต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหากันอย่างเข้มข้นนั้น แล้ว AAFCO คืออะไรกันแน่นะคะ

AAFCO คืออะไร ?

AAFCO หรือ Association of American Feed Control Officials ก่อตั้งตั้งแต่ปี 1909 เป็นองค์กรที่มีหน้าที่หลากหลายและหนึ่งในนั้นคือการกำหนดมาตรฐานทางโภชนาการสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยงที่จำหน่ายในประเทศอเมริกาและเนื่องด้วยเป็นมาตราฐานที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมาอย่างยาวนานทำให้มีประเทศอื่นๆนำแนวทางปฎิบัติจากทาง AAFCO มาใช้ในการคำนวนโภชนาการและออกกฎเกณฑ์ต่างๆอยู่เช่นกัน เช่น ประเทศไทย เกาหลีใต้ แคนาดา และ คอสตาริกา เป็นต้น

สำหรับประเทศไทยนั้นกรมปศุสัตว์ที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องอาหารสัตว์ก็ได้ยึดตามแนวปฎิบัติของ AAFCO หรือ FEDIAF ซึ่งทางกรมปศุสัตว์จะเลือกยึดตามแนวปฏิบัติของอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะไม่มีการใช้สองมาตรฐานร่วมกันทั้ง AAFCO และ FEDIAF

AAFCO เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยไม่แสวงหาผลกำไร ประกอบด้วยอาสาสมัครที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นส่วนใหญ่ โดยทาง AAFCO จะมีจัดประชุมอัปเดต 2 ครั้งต่อปี เพื่ออัพเดทข้อมูลและให้ความรู้กับสมาชิก ซึ่งการประชุมกลางปีล่าสุด (ปี 2021) มีผลออกมาให้ใช้หนอนแมลงวันลาย (Black Soilder Fly Larvae) เป็นวัตถุดิบในอาหารได้ แต่รายละเอียดจะค่อนข้างเยอะ ดังนั้นถ้ามีโอกาสหมอนีทจะมาอัปเดตให้เพื่อน ๆ ได้รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่สำคัญเรื่อย ๆ นะคะ ☺

แล้วทำไมเพื่อน ๆ ต้องรู้จัก AAFCO กันนะ ?

ที่เราอยากให้เพื่อน ๆ รู้จักกับ AAFCO เพราะว่าร่างกายของน้องหมาไม่เหมือนเรา เราจึงต้องใส่ใจสารอาหารที่เขาได้รับเข้าไป เพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความปลอดภัยจากการกินอาหาร และได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์ครบถ้วนเหมาะกับแต่ละช่วงวัย

AAFCO ใช้การระบุว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีสารอาหารที่ครบถ้วน สมดุล และเพียงพอ  หรือที่เรียกว่า “Complete and Balanced diet” ซึ่งอาหารที่ผ่านมาตรฐาน AAFCO จะถูกระบุไว้บนถุงอาหารน้องหมา ดังนั้นบริษัทอาหารสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ จึงมีการวิเคราะห์อาหารของตัวเองตามแนวทางของ AAFCO เพื่อให้อาหารสำหรับน้องหมาสมบูรณ์และมีประโยชน์มากที่สุด

แล้วทาง AAFCO มีวิธีการประเมินว่าอาหารนั้น ๆ เป็น “Complete & Balanced” ได้อย่างไร ?

AAFCO มี 2 วิธีที่ช่วยในการประเมินเพื่อระบุว่าอาหารนั้นเป็น “Complete & Balanced” จริง ได้แก่

 1. สูตรอาหาร: ผ่านการตรวจสอบทางการคำนวนและทางห้องทดลอง เพื่อดูว่าเปอร์เซ็นต์สารอาหารต่าง ๆ มีความครบถ้วนตามเกณฑ์ ไม่น้อยหรือมากเกินไปสำหรับน้องหมา ซึ่งอาหารที่ผ่านมาตรฐานโดยวิธีนี้จะระบุว่า มีสารอาหารอยู่ตามที่ทาง AAFCO ระบุไว้ 
 2. AAFCO feeding trial: มีการทดสอบกับน้องหมาจริง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นกลุ่มทดลอง โดยไม่เกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายแก่น้องหมา ซึ่งอาหารที่ผ่านมาตรฐานโดยวิธีนี้จะระบุว่า ได้รับการทดลองกับสัตว์จริงผ่านกระบวนการของ AAFCO ที่มีความครบถ้วนและสมดุลย์ของสารอาหาร

การที่อาหารนั้น ๆ จะถูกรับรองว่าเป็น “Complete & Balanced” ได้ ต้องดูสารอาหารทั้งหมด 40 ตัว แบ่งเป็นกลุ่มกรดอะมิโนจำเป็น 10 ตัว กลุ่มกรดไขมัน 5 ตัว  กลุ่มวิตามิน 13 ตัว และแร่ธาตุ 12 ตัว ซึ่งถึงแม้ว่า LAIKA ที่จัดว่าเป็นขนม จะไม่ใช่ Complete & Balanced แต่ก็มีการคำนวนและกำหนดสูตรอาหารร่วมกับนักโภชนาการสัตว์เลี้ยง รวมถึงสัตวแพทย์ โดยยึดตามหลักของ Complete & Balanced นอกจากนี้ยังใส่ส่วนประกอบอื่น ๆ ที่เสริมสร้างในแต่ละสูตร เพื่อให้น้องหมามีสุขภาพที่แข็งแรง และสามารถนำสารอาหารไปใช้ได้มากที่สุดอีกด้วย 

ตัวอย่างเรื่องที่ระบุในแนวทางของ AAFCO

นิยามของคำว่า “Natural”

อาหารสัตว์หรือส่วนผสมที่ได้มาจากพืช สัตว์ หรือเหมืองแร่เพียงอย่างเดียวที่ยังไม่ได้แปรรูปหรือที่มีการแปรรูปแล้ว เช่น การใช้ความร้อน การสกัด การใช้เอนไซม์ หรือแม้แต่การหมักตามธรรมชาติ แต่ไม่ได้ใช้กระบวนการสังเคราะห์ทางเคมีและไม่เติมสารสังเคราะห์ทางเคมี ยกเว้นในปริมาณที่ไม่เกินข้อระบุในการปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practices; GMP)

ทาง LAIKA เองก็เป็นขนมที่ Natural นะฮะ โฮ่ง

ประเภทของอาหารสัตว์

น้องหมาต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย ดังนั้นทาง AAFCO ได้แบ่งประเภทอาหารไว้อยู่ 2 ประเภท เพื่อให้คำนวนสารอาหารได้ถูกต้องตามประเภทนั้น ๆ คือ 

 • M = Adult Maintenance สูตรสารอาหารปกติ สำหรับน้องหมาโตเต็มวัย
 • G = Growth and Reproduction สูตรสารอาหารสูงเหมาะกับลูกและแม่น้องหมา

ตัวอย่างสารอาหารที่ AAFCO กำหนดในน้องหมา

Nutrient  (% or per kg of diet)Growth and Reproduction MinimumAdult Maintenance Minimum
โปรตีน22.518.0
ไขมัน8.55.5

ยังไงก็ตามการแบ่งช่วงวัยแบบนี้เป็นสิ่งที่ AAFCO กำหนดขึ้นในด้านของโภชนาการ แต่ตามสัตวแพทย์เองแล้ว เราจะแบ่งช่วงวัยหลัก ๆ คือ  ลูกหมา หมาโต และ หมาแก่ หมอนีทเองก็เชื่อว่าความต้องการทางด้านโภชนาการของน้อง ๆ มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย มั่นใจว่าอนาคตหมอนีทจะเขียนบอกเล่าเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับน้องหมาแต่ละช่วงวัยมาให้เพื่อน ๆ กันค่ะ

สิ่งที่ต้องอยู่บนฉลากอาหารสัตว์

 1. ชื่อผลิตภัณฑ์
 2. ชนิดสัตว์
 3. ปริมาณอาหารทั้งหมด
 4. คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี
 5. ส่วนประกอบอาหารที่สำคัญ
 6. การรองรับว่าอาหารมีโภชนาการเพียงพอ หรือ ระบุว่าเป็น Complete and Balanced
 7. วิธีและขนาดการใช้
 8. ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ที่จัดจำหน่าย

ซึ่งนอกเหนือจาก AAFCO ที่คอยช่วยกำหนดสารอาหารที่จำเป็นและเพียงพอสำหรับน้องหมาแล้ว ยังมีเกณฑ์จากองค์กรอื่นเหมือนกันที่สามารถนำมาใช้ได้ เช่น FEDIAF ซึ่งมีการใช้แพร่หลายกันในกลุ่มประเทศยุโรป

หมอนีทเชื่อว่าอาหารที่มี “Complete & Balanced” จะทำให้น้องหมามีสุขภาพที่ดีและอยู่กับเพื่อน ๆ ได้อีกนาน ๆ เหมือนกับที่ทาง LAIKA ได้ร่วมกันคิดค้นกับนักโภชนาการและสัตวแพทย์ เพื่อให้น้องหมาทุกตัวมีสุขภาพที่ดีค่ะ ☺

ที่มาแหล่งข้อมูล

เขียนโดย
คุณหมอนีท ผู้รักสัตว์แทบทุกชนิดบนโลก ชื่นชอบอาหาร และหลงใหลในธรรมชาติ

Shopping Cart